Hem2020-09-22T12:09:20+00:00

Skapa möjligheter och hantera risker tillsammans med oss

RiskMaturity™ hjälper kunder att öka mognadsgraden inom hållbart företagande, bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad. Genom kostnadseffektiva projekt och riktade insatser uppnås en högre mognadsgrad hos kunden i syfte att öka den långsiktiga lönsamheten och nå uppsatta mål.

Vi bistår företag av alla storlekar, allt från mindre familjeägda bolag till internationella koncerner. Våra kunder finns inom en mängd olika branscher såsom automotive, bank & finans samt medical equipment. Och engagemanget är lika stort oavsett storlek och bransch, för oss är kundens situation viktigast.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vårt koncept

Vår metodologi är baserad på ett antal moduler med pedagogisk utbildning och praktisk tillämpning för företag. Konceptet stöds av ett pragmatiskt fokus på hållbart företagande med  riskhantering för god förvaltningsstruktur, kontrollmiljö och regelefterlevnad med konsekvent god affärsetik.
.

Vill du veta mer?

+46(0)302-36201
+46(0)705-783308