Hållbart företagande2019-02-11T10:07:51+00:00

Hållbart företagande

Nå ditt företags mål med rätt mindset inom hållbarhet

Vi hjälper er med att göra ert bolag mer hållbart. Att se möjligheter och att proaktivt hantera risker så att ni kan nå era mål, höja blicken, att bli mer lönsamma utan oönskade störande konsekvenser.

Vi kan hjälpa er att höja mognadsgraden och att knyta ihop hållbarhetsarbetet inom det miljömässiga och sociala med den ekonomiska dimensionen, där alla delar tillsammans bidrar till en förhöjd mognadsgran inom hållbar utveckling. Den ekonomiska dimensionen ger även fotavtryck, verifierar att man lever varumärket och utvecklar företaget på ett hållbart sätt innebär att göra mer än och utöver lagar och regler. Att finna en lämplig balans mellan förtagets å ena sidan struktur och å andra sidan dess kultur. Att möta förväntningar, lagar och regler säger och ta ansvar för en hållbar utveckling.

Vårt effektiva och balanserade koncept för riskhantering blir i förlängningen ett resursstyrningsverktyg vilket gör att man kan effektivisera och styra om resurser dit de största riskerna föreligger. Att göra det komplexa och svårt att greppa, enkelt och tydligt för organisationen att hantera.

Vad behöver du hjälp med?

Etablera en roadmap för hållbart företagande

Vi hjälper dig etablera ett hållbarhetsroadmap.

Främja en företagskultur kring hållbarhet

Din företagskultur är nyckeln till att lyckas inom hållbarhet

Identifiera risker och möjligheter

Det finns såväl risker som möjligheter inom hållbarhet, vi hjälper dig identifiera dem!

Vill du veta mer?

+46(0)302-36201