Bolagsstyrning2020-09-21T16:44:11+00:00

Bolagsstyrning

Nå företagets mål med lämplig bolagsstyrning

Systemet med regler, metoder och processer genom vilka ett företag är styrda och kontrollerade. Bolagsstyrning handlar i grunden om intressebalans mellan de många aktörerna kopplade till ett företag. Dessa inkluderar dess aktieägare, ledning, kunder, leverantörer, finansiärer, myndigheter och samhället. Bolagsstyrningen ger ramarna för att uppnå företagets mål, omfattar praktiskt taget alla områden av förvaltningen, från handlingsplaner och interna kontroller till resultatmätning och företagsinformation.

Exempel på riktade aktiviteter

Bolagsstyrningsmodeller

Vi hjälper dig hitta rätt modeller för bolagsstyrning

Organisationsstrukur

Vet du hur ditt företag bör organiseras för bäst effektivitet?

Intern styrning och kontroll

Att finna lämplig nivå på intern styrning och kontroll inom er verksamhet

Bolagsregler och direktiv

Vi hjälper er att se över olika bolagsregler och direktiv som gäller inom er verksamhet

Uppförandekod

Har ditt företag en uppförandekodVi hjälper er att upprätta än och förtydliga vad det innebär i praktiken

Handlingsplaner för bolagsstyrning

Vi hjälper er att upprätta effektiva handlingsplaner inom bolagsstyrning

Vill du veta mer?

+46(0)302-36201
+46(0)705-783308