Riskhantering2020-09-21T16:27:58+00:00

Riskhantering

Effektiva initiativ för en transparent riskhantering

Riskhantering är ledningens disciplin att identifiera alla de risker de står inför, för att avgöra vilka risker som behövs hanteras aktivt, för att sedan göra denna handlingsplan tillgänglig för alla berörda parter som en del i sina årsredovisningar. Genom att sätta ihop ERM-initiativ ska företag fokusera på nackdelen samt fördelen av risker.

Exempel på riktade aktiviteter

Signalsystem

Vi utformar interna processer för effektiv riskhantering

Upprättande av beslutsorgan

Vi upprättar dedikerade beslutsorgan inom riskhantering

Utbildningar & workshops

Vi genomför interna workshops inom risker och riskstyrning

Standarder och kvalitetsledning

Vi stöttar i process för riskhanteringsstandard ISO 31000 och kvalitetsledning ISO 9001

Kartläggning av risker och styrning

Vi kartlägger risker, såväl interna som externa, och ser över er riskstyrning

Riskhantering i bolagsstyrning

Vi integrerar riskhantering och företagsefterlevnad i bolagsstyrning

Vill du veta mer?

+46(0)302-36201