Scenarier2017-01-06T14:59:46+00:00

Beroende på hur mogen er organisation är inom bolagsstyrning, riskhantering och efterlevnad kan ett antal scenarier dyka upp. Här delar vi med oss av några exempel som kan visa sig vara ett problem, eller en osäkerhet, förstärkt av sårbarhet eller timing. Kom ihåg att transparens förbättrar lönsamhet.

Scenario 1

RiskMaturity - Fraud & Risk

Vi kan se att försäljningen ökar och att vi tar marknadsandelar men vi kan inte se positiva fotspår i våra intäkter, är vi utsatta för bedrägeri? – Vi kontaktar RiskMaturity.

Varför har vissa ledningsgrupper svårigheter att diskutera risken för bedrägeri och korruption? Tillit är väldigt viktigt, men vi tenderar ibland att ha mer tillit än kontroll och balans i affärsprocesserna.

 

Scenario 2

RiskMaturity - Corporate Governance

Vi har vuxit väldigt snabbt de senaste åren och vi känner ibland att vår förvaltningsstruktur inte matchar storleken på vår organisation – Vi kontaktar RiskMaturity.

Efter många år av expansion passar inte alltid organisationsstrukturen den förvaltningsstruktur som finns i företaget. Olika mål, strategier och komplexiteter i företag med förändrade affärsomgivningar kräver en uppdaterad förvaltningsstruktur i balans med organisationsstrukturen.

 

Scenario 3

RiskMaturity - Business growth

För några år sedan kände vi att vi hade våra risker under kontroll, men idag har verksamheten vuxit och affärsmiljön tenderar att vara mer komplex – Vi kontaktar RiskMaturity.

Kraven på ledningsgrupper i olika nivåer ökar antalet interna och externa krav. Dessa krav är mer komplexa än tidigare och samtidigt tenderar organisationer att vara mer trimmade idag. Ett riskbaserat synsätt för att hantera en uppdatera riskkarta och infrastruktur är även detta ett bra affärsnytta.

 

Scenario 4

RiskMaturity - Risk Management

Vi noterar att konkurrenter är kopplade till skandaler och hör om det i media. Vi ställer oss frågan om vi också är i riskzonen”? – Vi kontaktar RiskMaturity.

Det kan hända att man är extra exponerad och sårbar inom vissa affärsområden, geografiska regioner där man gör affärer eller där det tidigare har funnits traditioner som uppfattas som oetiskt i dagens samhälle. Man är också beroende av affärspartners efterlevnad och det finns flera incitament att ta hänsyn till deras aktiviteter i vår riskhanteringsprocess.

 

Scenario 5

RiskMaturity - Corporate Compliance

Vi är i förvärvsläge och måste se till att de enheter som vi införlivar kommer ha samma transparens och affärsetik som vi har. – Vi kontaktar RiskMaturity.

Transparens och efterlevnad är viktigt vid införlivande av förvärvade verksamheter eller vid förberedelser av en potentiell framtida exit, avyttring eller börsintroduktion. Ökad transparens och efterlevnad leder till ett ökat aktieägarvärde då investerare är tveksamma till ovissheter.