Koncept2019-01-28T22:11:28+00:00

Vårt koncept

Fem moduler, oändliga möjligheter

Vår metodologi är baserad på ett koncept med fem  moduler. Konceptet stöds av ett pragmatiskt fokus på riskhantering med incitament för god förvaltningsstruktur, kontrollmiljö och efterlevnad med konsekvent god affärsetik.

Konceptet går att kombinera helt efter organisationens behov. Vissa företag väljer att använda sig av samtliga moduler medan andra endast är i behov av två eller tre. Tillsammans med er sätter vi oss ner och går igenom just ert behov och vad ni har för problematiken inom ert bolag. Därefter utformar vi ett paket helt skräddarsytt, ett paket som passar just er.

Situationsanalys

Vi identifierar den nuvarande mognadsnivån genom att analysera er GRC-process. Utifrån resultatet tar vi fram en rekommendation för framtida actions.

Aktiviteter

Denna modul består av de aktiviteter som vi tillsammans utför inom organisationen, allt för en ökad mognadsgrad.

Utbildning

För att öka mognadsgraden genomför vi pedagogiskt präglade seminarium och workshops för er personal.

Implementering

Vi kan supportera eller helt utföra de aktiviteter som bestämts efter en analys eller ett seminarium.

Uppföljning

Efter en avslutad implementering eller utbildningsinsats genomför vi en uppföljning för att se effekterna såsom förändra beteenden och processer.

Vill du veta mer?

+46(0)302-36201