Koncept2020-09-21T18:07:28+00:00

Vårt koncept

Fem moduler med oändliga möjligheter

Vår metodologi är baserad på ett koncept med fem moduler. Konceptet stöds av ett praktiskt och pragmatiskt fokus på riskhantering med incitament för ett hållbart företagande. En god förvaltningsstruktur, lämplig kontrollmiljö och en efterlevnad baserad på god affärsetik.

Konceptet går att skräddarsy efter kundernas behov. Vissa företag väljer att använda sig av samtliga moduler medan andra endast är i behov av enstaka. Tillsammans med er sätter vi oss ner och går igenom just era behov, vad ni har för utmaningar och möjligheter inom er verksamhet. Vi erbjuder skräddarsydda lösning som successivt passar era behov eftersom.

Situationsanalys

 Vi identifierar den nuvarande mognadsnivån genom att analysera nuvarande sitation. Utifrån resultatet tar vi fram en samling rekommendationer för actions

Aktiviteter

Denna modul beskriver aktiviteter detaljerat som ni efterfrågar inom er organisation

Utbildning

För att öka mognadsgraden genomför vi pedagogiskt präglade seminarium och workshops för er personal.

Implementering

Vi kan supportera eller helt utföra de aktiviteter som bestämts efter en analys eller ett seminarium.

Uppföljning

Efter en avslutad implementering eller utbildningsinsats genomför vi en uppföljning för att se effekterna såsom förändra beteenden och processer.

Vill du veta mer?

+46(0)302-36201
+46(0)705-783308