Bolagsstyrning2019-01-28T22:11:50+00:00

Bolagsstyrning

Nå företagets mål med rätt bolagsstyrning

Systemet med regler, metoder och processer genom vilka ett företag är styrda och kontrollerade. Bolagsstyrning handlar i grunden om intressebalans mellan de många aktörerna kopplade till ett företag. Dessa inkluderar dess aktieägare, ledning, kunder, leverantörer, finansiärer, myndigheter och samhället. Eftersom bolagsstyrning också ger ramarna för att uppnå företagets mål, omfattar det praktiskt taget alla områden av förvaltningen, från handlingsplaner och interna kontroller till resultatmätning och företagsinformation.

Vad behöver du hjälp med?

Bolagsstyrningsmodeller

Vi hjälper dig hitta rätt modeller för bolagsstyrning

Organisationsstrukur

Vet du hur ditt företag bör organiseras för bäst effektivitet?

Intern styrning och kontroll

Få koll på internstyrning och internkontroll på ditt företag

Bolagsregler och direktiv

Vi hjälper dig se över vilka bolagsregler och direktiv som gäller för ditt företag

Code of conduct

Har ditt företag en Code of Conduct? Om inte så hjälper vi till att upprätta en!

Handlingsplaner för bolagsstyrning

Vi hjälper dig upprätta effektiva handlingsplaner inom bolagsstyrning

Vill du veta mer?

+46(0)302-36201