Vet vi alltid vem vi gör affärer med?

//Vet vi alltid vem vi gör affärer med?

Vet vi alltid vem vi gör affärer med?

Än en gång blir vi i media påminda om vikten av att veta vem vi väljer att göra affärer med och vilka konsekvenser det kan medföra. Detta för såväl oss som individer som för det bolag vi antingen driver eller arbetar för.

Det är inte bara av intresse för att veta vem vi väljer att gör affärer med och vilka som står bakom bolagen utan att vi faktiskt under vissa omständigheter enligt lagen är skyldiga att agera förebyggande samt utföra vissa kontroller. Större bolag väljer alltmer att ställa stora krav på dess samarbetspartners, i många fall mindre bolag, att de och deras samarbetspartners i sin tur har en hög etisk standard.

Det är i sig en god egenskap att vi har förtroende för vår omgivning och våra affärspartners samt litar på att deras intentioner. Tyvärr kan det dock visa sig att det kan finnas en dold agenda, inte allt för vacker sådan som inte tål dagens ljus. Bolagets ansikte utåt kanske visar en helt annan bild än vad som sker i verkligheten.

I dagens globaliserade omvärld och cybermiljö är det inte lika lätt att avgöra våra affärspartners etiska standard, deras affärspartners i sin tur och eventuella frontbolag eller eventuella ”målvakter” med deras olika agendor. Riskexponeringen är allt mer komplex inom riskerna för korruption, bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terror.

Kan vi förlita oss på att turen och att lyckan står oss bi att vi inte blir drabbade, alternativt, kan det rent av vara straffbart att ha otur? Okunskap är inget försvar.

Det är av största vikt att veta vilka regler som gäller och vilka krav som ställs på oss. Genom en riskbaserad approach kan vi lägga resurserna där vi uppfattar de största riskerna och göra det som vi förväntas göra såväl eventuella bakgrundskontroller som förebyggande åtgärder. Det kommersiella mervärdet av dessa aktiviteter skall inte underskattas.

Dilemmat vi kan ställas inför är:
Skall vi välja att avstå från att lägga resurser på bakgrundskontroller och förebyggande åtgärder för att kortsiktigt spara in på marginella kostnader? Alternativt så ter sig affärsupplägget kanske fördelaktig ut även om vi kan anta att det kan finnas vissa tveksamheter. Om vi inte genomför i affären så kanske någon av våra konkurrenter genomför den i stället?

Vad säger din etiska kompass och hur väljer du att agera?

Henrik Frössling
RiskMaturity

 

2020-09-21T18:30:22+00:00september 21st, 2020|